Підтримка

Основні поняття та визначення

ПростірПрограмне забезпеченняВласник просторуКористувачПровайдерSaas (Software as a Service, програмне забезпечення як послуга) — Програмне забезпечення, що розміщене на серверах Провайдера, до якого клієнт має доступ через клієнтське програмне 
Клієнтське програмне забезпечення — це сукупність програмних компонентів, що забезпечують доступ до ресурсів, розміщених на сервері Провайдера.
Програмне забезпечення — комп’ютерна програма «Uspacy», її перша версія та всі подальші версії, усі подальші зміни, додатки, застосунки, доповнення та оновлення до неї, яка представлена в об'єктивній формі сукупністю даних і команд, у тому числі вихідного тексту, баз даних, візуальних та аудіо творів, інших компонентів, включених до складу зазначеної комп’ютерної програми, яка призначена для комплексної організації та автоматизації внутрішніх процесів компаній, що включає, але не обмежується, забезпечення комунікації та спільної роботи команди людей, постановку та контроль виконання робочих завдань, управління відносинами з клієнтами (CRM), а також будь-яка документація щодо роботи цієї комп’ютерної програми.
Провайдер — ТОВ «ЮСПЕЙСІ» (код ЄДРЮОФОП: 44672033), що є власником виключних майнових прав на Програмне забезпечення.
Замовник – будь-яка юридична особа або будь-яка фізична особа – підприємець або будь-яка фізична особа, яка беззастережно і повно прийняла умови цієї публічної оферти та є власником облікового запису на вебсайті https://uspacy.ua.
Користувач — фізична особа, уповноважена Замовником здійснювати доступ до Програмного забезпечення з використанням Простору Замовника відповідно до цього Договору та тарифного плану.
Обліковий запис — сукупність даних з унікальним ідентифікатором (логін/пароль або спеціальний API-ключ), які дозволяють ідентифікувати, автентифікувати та авторизувати Замовника та забезпечують доступ Замовника до Програмного забезпечення. Обліковий запис створюється Замовником за допомогою Програмного забезпечення та належить Провайдеру. Обліковий запис дозволяє Замовнику здійснювати дії, що зокрема включають наступне: авторизація (автентифікація) Замовника у Програмному забезпеченні, керування доступом до Програмного забезпечення, доступ до налаштувань, статистичних показників та інших даних про використання Замовником Програмного забезпечення. Будь-яка особа, яка повідомила Провайдеру інформацію, що служить цілям ідентифікації Замовника (наприклад: відповіді на контрольні питання, смс-коди, дзвінки з перевірених (або на перевірених) номерів телефону тощо) або використовує правильні дані Облікового запису при використанні Простору, вважається особою, уповноваженою Замовником на вчинення від імені Замовника всіх дій у Просторі, та зазначені дії визнаються діями Замовника.
Простір — непублічний розділ Програмного забезпечення, за допомогою якого групуються функціональні компоненти Програмного забезпечення, Контент, Компоненти третіх осіб для їх спільного відображення та використання в одному доменному імені mycompany.uspacy.ua (або персональному окремому домені, якщо ця функція доступна), яке використовується для ідентифікації Простору.
Тарифний план — це інформація про умови, вартість та строки надання доступу до Програмного забезпечення в залежності від переліку функціональних можливостей Програмного забезпечення. Тарифні плани розміщуються на вебсайті https://uspacy.ua/prices/.
Партнер — третя особа, учасник партнерської програми Провайдера, який уповноважений Провайдером на продаж Послуг Замовникам і виставляє рахунки таким Замовникам напряму.
Послуги — це послуги з надання доступу до Програмного забезпечення за моделлю SaaS та підтримки на умовах цього Договору.
Підтримка — заходи, що здійснюються Провайдером у встановлених ним межах та обсягах для забезпечення функціонування Програмного забезпечення, що включає консультування з питань користування функціональними компонентами та/або можливостями Програмного забезпечення, доступ до документації, яка описує роботу Програмного забезпечення, будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення, усунення недоліків та виправлення помилок, та/або розширення функціоналу Програмного забезпечення.
Компоненти третіх осіб — комп’ютерні програми, послуги, вебсайти, інформація та реклама, що належать третім особам і можуть використовуватися Замовником при використанні Програмного забезпечення.
Контент — будь-яка інформація, яка завантажена у Простір Замовника або згенерована під час використання Послуг у Просторі Замовника.